Privacy policy & GDPR

VÅR PRIVACY POLICY OCH GDPR

C.R.T. Sweden AB är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

C.R.T. Sweden AB varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag. C.R.T. Sweden AB delar informationen web producent eller reklambyrå som arbetar på vårt uppdrag för att kunna erbjuda service via hemsidan. Vi kan ge dina uppgifter vidare till andra leverantörer, t ex en distributör av direktreklam om detta är nödvändigt med anledning av begäran att anskaffa produkt, service eller speciell information via denna hemsida.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail.

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med anledning av detta kan C.R.T. Sweden AB inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när Internet används.

C.R.T. Sweden AB använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. Du kan också förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och genereras av cookies från Google genom att helt enkelt ladda ner och installera Googles browser plug-in. Andra liknande plug-ins är också tillgängliga från andra leverantörer beroende på den speciella webbläsare du använder.

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller C.R.T. Sweden AB web-sida. Vår web-sida kan innehålla länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att ge ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. C.R.T. Sweden AB tar inget ansvar för hur dessa andra web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”.

Alla ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

C.R.T. Sweden AB är GDPR Anpassat

Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. När du delar med dig av information till oss vill vi att du ska känna dig säker på hur vi behandlar den.

Integritetspolicy

GDPR, ”General Data Protection Regulation” ersätter vår nuvarande PUL, Personuppgiftslag och medför skärpta krav och regelverk på oss som hanterar personuppgifter i samband med transporter bl a. Exempel på personuppgifter är e-postadresser. Syftet med lagen är att förstärka skyddet för individens personuppgifter samtidigt som lagstiftningen inom EU blir enhetlig.

På C.R.T. Sweden AB hanterar vi ett stort antal personuppgifter vid en transport. Vi har fullständig kontroll på vem i bolaget som har tillgång till kundernas personuppgifter, hur och på vilket sätt uppgifterna förvaras, vem uppgifterna delas med och vilka uppgifter som lagras och hur länge.

Våra olika interna system tillser att vi hanterar personuppgifter korrekt.

Vi har en väl utarbetad struktur för hantering av personuppgifter som följer den nya lagstiftningen.

-Antalet Personuppgifter vi samlar in om kunderna är minimala.

– Kunderna kan när som helst be att få sina uppgifter raderade eller ändra sina uppgifter.